BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Uprava Društva

Uprava Društva se sastoji od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova. Osim njih, tu su i savjetnik Uprave te poslovni tajnik.

Sektori

Društvo s razine Uprave djeluje putem četiriju sektora u skladu s osnovnim funkcijama ili skupinama poslova:

  • PRODAJA - autoodgovornost i kasko, osobe i imovina
  • ŠTETE - tuzemne i međunarodne
  • FINANCIJE - računovodstvo, kontroling i revizija
  • INFORMATIKA - sistemski poslovi, programerski poslovi

Podružnice

Društvo je teritorijalno podijeljeno na regionalne profitne centre - podružnice: