BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE JAMSTVA / GARANCIJA

U ovoj skupini osiguranja su dvije vrste osiguranja:

  • osiguranje jamstva
  • osiguranje garancija.

U slučaju zahtjeva za osiguranje ponuda se u pravilu izrađuje na temelju individualnih kvotacija rizika i po određenim uvjetima.