BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE USJEVA I NASADA

Sve je veći broj poljoprivrednika koji svoje usjeve, nasade i plodove osiguravaju od sve učestalijih nestalnih vremenskih uvjeta kojima su izloženi tijekom godine.

Ovim vidom osiguranja pružamo osigurateljno pokriće od osnovnih opasnosti:

 • tuče
 • požara
 • udara groma.

i dodatnih izvora opasnosti:

 • poplave
 • proljetnog mraza
 • oluje
 • posolice
 • pozebe u razdoblju vegetacije i zimskog mirovanja
 • gubitka sjemenskog kvaliteta
 • gubitka kvalitete plodova voća i stolnog grožđa.

Predmeti osiguranja koje osiguravamo od navedenih opasnosti mogu biti:

 • usjevi
 • plodovi
 • livadske trave
 • ljekovito bilje
 • ukrasno bilje
 • voćnjaci i vinogradi
 • mladi voćnjaci i vinogradi prije stupanja u rod
 • voćni, lozni i šumski sadni materijal
 • mlade šumske kulture do navršene šeste godine
 • vrbe za pletarstvo, trska i sl.

Kod pojedinih usjeva, nasada i plodova koji mogu biti predmet osiguranja, osigurano je zrno (sjeme) i to kod žitarica, uljarica i ostalih poljoprivrednih kultura koje se gaje za sjeme, a ako se posebno ugovori kod žitarica se može osigurati i stabljika (slama i kukuruzovina). Usirka i metlica se može osigurati: korijenje, odnosno gomolj, kod korjenastog i gomoljastog bilja; kod povrtlarskog, ljekovitog i ukrasnog bilja prema svrsi uzgoja; stabljika - kod konoplje i lana ili sjeme ako se posebno ugovori; plod kod hmelja; plod (čahura) kod pamuka; sjeme i opijum kod maka; krmna masa kod krmnog bilja i livadskih trava, a kad se proizvodi za sjeme - samo sjeme; biljka kod rasada; rod, odnosno plod kod voćnjaka i vinograda, a ako se posebno ugovori stablo, odnosno trs (čokot); stablo, odnosno trs kod mladih voćnjaka i vinograda prije stupanja u rod; stablo kod mladih šumskih kultura; podloge, kalemovi, reznice i sadnice kod voćnog, loznog i šumskog sadnog materijala, kao i kalem grančice kod voćnjaka i lasteri (vioke) kod vinograda [samo kod umatičenih nasada); pruće kod vrbe za pletarstvo; stabljika kod trske.

Visina premije osiguranja određuje se s obzirom na:

 • vrstu usjeva
 • nasade i plod
 • vrstu rizika
 • razred osjetljivosti
 • razred opasnosti područja
 • oblik osiguranja
 • obujam pokrića.

Jadransko osiguranje želi svakom poljoprivredniku osigurati bolju i kvalitetniju sutrašnjicu, čemu se pridružuje država i županija povratom od 50% premije osiguranja bez obzira na štete.

OPIS POJMOVA: