BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

ČLANOVI KUĆANSTVA

Članovima kućanstva smatraju se: supružnici, djeca, roditelji i ostali članovi zajedničkog kućanstva, koji su na polici ili u priloženom popisu uz policu poimenično navedeni.

Članovi kućanstva koji privremeno stanuju u drugom mjestu (djeca na školovanju, osobe na privremenom radu i slično) mogu se također osigurati kao članovi kućanstva.

Mogu se ugovoriti osigurane svote za slučaj smrti i trajne invalidnosti od posljedica nesretnog slučaja i za slučaj smrti uslijed bolesti.

Članovi kućanstva koji su navršili 70 godina života ne mogu biti osigurani po ovom osiguranju.