BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

ZA VRIJEME LJETOVANJA, ZIMOVANJA ILI LOGOROVANJA

Osiguratelj je u obvezi ako nesretni slučaj nastane:

  • za vrijeme ljetovanja, zimovanja ili logorovanja, i to na mjestima koja su određena od strane organizatora
  • za vrijeme dok je osiguranik na direktnom putu od zbornog mjesta do određenog mjesta boravka, kao i na mjestu okupljanja, odnosno zborovanja prije odlaska
  • pri pružanju pomoći radi zaštite zdravlja i života građana i očuvanja imovine, kao i pri obavljanju preventivne službe.