BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Izazovi modernog poslovanja svakim su danom sve veći kako za djelatnike, tako i za odgovorne osobe tvrtki. Možemo reći da su pod najvećim pritiskom članovi uprava trgovačkih društava od kojih se kao profesionalaca očekuje stručnost, znanje i savjesnost u vođenju poslova društva, poštivanje zakonske regulative te ostvarenje poslovnih rezultata. Samim tim, nije nemoguće očekivati da u takvom spletu okolnosti poslovanja dođe do pogreške ili propusta i da se takvim postupanjem društvu počini šteta.

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima članovi uprave solidarno odgovaraju za štetu pričinjenu društvu.

Predmetom ugovora o osiguranju za štetu pričinjenu trećim osobama ne mogu biti odgovorni članovi uprave, osobito dioničarima, uposlenima u društvu i vjerovnicima. Odgovornost članova uprave i dužna pozornost u vođenju poslova društva su prisilno pravne naravi, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.