BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ UPORABE PROIZVODA

Predmet ugovora o osiguranju odgovornosti iz uporabe proizvoda je zakonska odgovornost osiguranika za štetu na osobama i/ili stvarima trećih osoba koja nastane zbog uporabe proizvoda (navedenih u ugovoru o osiguranju) s pogreškom koju osiguranik, odnosno od njega ovlaštena osoba proizvodi i/ili isporučuje u okviru svoje djelatnosti, a da za pogrešku nije znao niti je mogao znati.

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda bez obzira na krivnju.

Smatra se da proizvod nije ispravan ako, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a poglavito način na koji je proizvod predstavljen, svrhe u koje, prema razumnom očekivanju, proizvod može biti uporabljen te vrijeme kad je proizvod stavljen u promet, ne pruža sigurnost koja se od takva proizvoda opravdano očekuje. Također, proizvod nije neispravan samo zbog toga što je naknadno bolji proizvod stavljen u promet.