BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI KNJIGOVOĐA / RAČUNOVOĐA

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost osiguranika za štete koje mogu nastati zbog obavljanja knjigovodstveno-računovodstvene djelatnosti. Računovodstvena djelatnost podrazumijeva poslove prikupljanja i obrade podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja te prikupljanje i obradu podataka u vezi pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća i financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.

Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo odgovornost prema poduzetniku za kojeg osiguranik obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove. Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji, propusta ili pogrešaka osiguranika glede savjesnog i urednog postupanja, tj. postupanja u namjeri dobrog stručnjaka koji ima za posljedicu nastajanje štete čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba, odnosno poduzetnik.