BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI LIJEČNIČKE, STOMATOLOŠKE I LJEKARNIČKE DJELATNOSTI

Prema izvješćima, u SAD-u svake godine umre oko 98 000 pacijenata zbog liječničke pogreške. Svakodnevno smo svjedoci novinskih natpisa u Hrvatskoj, koji pokazuju da se liječničke pogreške događaju i kod nas, što ide u prilog krilatici „u svim se profesijama griješi“ te da takve pogreške svakim danom bivaju sve „skuplje“.

Činjenica je da su liječnici danas, više nego ikad, izloženi pritisku i očima javnosti na način da se svaka komplikacija u liječenju naziva liječničkom pogreškom.Upravo zato, osiguranje od odgovornosti omogućuje liječnicima da, s jedne strane odgovorno i predano mogu raditi svoj posao, a s druge strane, omogućuje mogućim oštećenicima odgovarajuću naknadu štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika (liječnika i stomatologa) za štete koje nastaju na osobama, kao posljedice pogrešaka pri obavljanju privatne zdravstvene djelatnosti (liječenja), osim onih koje ne mogu obavljati u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osiguranje se odnosi i na odgovornost osiguranika za štete proizašle iz posjeda i primjene aparata i uređaja priznatih u medicinskoj praksi te za štete nastale iz djelatnosti vještačenja i davanja stručnog medicinskog mišljenja.

Također, ovim osiguranjem pokrivena je i odgovornost osiguranika, liječnika i stomatologa kad obavljaju zdravstvenu djelatnost u zdravstvenim ustanovama u svojstvu djelatnika u redovnom radnom odnosu.