BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA PAKET ARANŽMANA

Predmet osiguranja je ugovorna odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Predmet osiguranja ne može biti odgovornost za štete prouzročene neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organizaciju kongresa i na poslovna putovanja.

Prema odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu turistička agencija koja organizira putovanje (paket aranžman) dužna je s osigurateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Također, pružatelj turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl.), obvezan je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja te je dužan prije započinjanja pružanja usluga, istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge.