BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI OTPREMNIKA/ŠPEDITERA

Predmet osiguranja je odgovornost otpremnika (špeditera) za imovinske štete nastale pri izvršavanju ugovora o otpremanju koje on sklapa u okviru svoje redovite djelatnosti.
Također, otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku, umjesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad.

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima otpremnik se „Ugovorom o otpremi“ obvezuje, radi prijevoza stvari, sklopiti u svoje ime, a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.