BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINAMA

Predmet osiguranja je odgovornost za štetu koju osiguranik prouzroči nalogodavcu ili trećim osobama, u svezi s obavljanjem poslova posredovanja. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova, čiji je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Prema odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, posrednik u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.

Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna agregatno za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.