BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POSREDNIKA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA

Predmet osiguranja je odgovornost posrednika za štetu koju pretrpi pomorac uslijed propusta u radu ili prilikom obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju.

Prema odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, pravna osoba koja se bavi poslovima posredovanja pri zapošljavanju pomoraca mora imati policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pomorac pretrpi uslijed propusta u radu posrednika, u iznosu od najmanje 50.000 kn po štetnom događaju.