BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI REVIZORSKIH TVRTKI

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost revizorskih društava/samostalnih revizora za štete koje prouzroče, kao ovlašteni revizori, poduzetnicima pri obavljanju revizija financijskih izvještaja. Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost revizorskog društva/samostalnog revizora za štetu koja nastane poduzetniku čija tvrtka ima sjedište na području Republike Hrvatske.

Revizorsko društvo ili samostalni revizor dužni su se kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu, koju bi trećim osobama mogli počiniti obavljanjem usluga revizije.

Najniža osigurana svota za revizorsko društvo ili samostalnog revizora iznosi minimalno 300.000,00 kn po osiguranom slučaju. Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, najniža osigurana svota iznosi minimalno 3.000.000,00 kn po osiguranom slučaju.

Za štetu koju bi samostalni revizori ili revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije, najniža osigurana svota iznosi minimalno 100.000,00 kn po osiguranom slučaju.