BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost za štete, koje prouzroči stalni sudski vještak, strankama u postupku tijekom obavljanja povjerenih mu poslova vještačenja, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja, ako ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ne podnosi izvješća o rezultatima vještačenja i sl.

Prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, prije imenovanja za stalnog sudskog vještaka, kandidat je dužan predsjedniku Županijskog, odnosno Trgovačkog suda koji je nadležan za njegovo imenovanje, dostaviti dokaz o sklopljenom obveznom osiguranju od odgovornosti radi namirenja zahtjeva za naknadu štete koja je nastala uslijed njegovog djelovanja kao stalnog sudskog vještaka. Kandidat mora biti osiguran tijekom cijelog razdoblja na koje je imenovan za stalnog sudskog vještaka. Najniža svota osiguranja iznosi najmanje 200.000,00 kuna.

Na početku svake kalendarske godine imenovani stalni sudski vještak dužan je predsjedniku nadležnog Županijskog, odnosno Trgovačkog suda dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za narednu tekuću godinu.