BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI STEČAJNIH UPRAVITELJA

Predmet osiguranja je odgovornost za štete koje prouzroči osiguranik svim sudionicima u stečajnom postupku, ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti, utvrđenih Stečajnim zakonom (NN 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12.).

Pod skrivljenim ponašanjem smatra se propust ili pogreška osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja, koja ima za posljedicu nastajanje štete čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba.

Prema odredbama čl.28. Stečajnog zakona, stečajni upravitelj dužan je nakon stupanja na dužnost, osigurati se kod osiguravajućeg društva od odgovornosti u smislu odredaba ovoga članka, nakon što visinu osigurnine odredi zaključkom stečajni sudac, uzimajući u obzir predvidivu veličinu stečajne mase te složenost postupka. Troškovi osiguranja su troškovi stečajnog postupka.