BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI OBAVLJANJA ZAŠTITARSKE I DETEKTIVSKE DJELATNOSTI

Predmet osiguranja je odgovornost za štete koje zaposlenici pravnih i fizičkih osoba, koji obnašaju zaštitarsku i detektivsku djelatnost (trgovačka društva i obrtnici), prouzroče trećim osobama i strankama.

Prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, pravna osoba i obrtnik dužni su naknaditi svaku štetu koju njihovi zaposlenici počine u vezi s obavljanjem poslova privatne zaštite ugovornoj stranci ili trećim osobama, ako je do štete došlo zbog postupanja zaposlenika koje je u suprotnosti s odredbama ovoga zakona i ostalih propisa kojima je uređena djelatnost privatne zaštite.

S obzirom na zahtjevnost i osjetljivost obavljanja zaštitarske i detektivske djelatnosti, svakako je preporučljivo osigurati svoju odgovornost policom osiguranja.