BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZASTUPNIKA / POSREDNIKA U OSIGURANJU

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost osiguranika za štete prouzročene prilikom obavljanja poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju i/ili reosiguranju. Šteta pritom može nastati iz postupanja, nepostupanja ili propuštanja postupanja u obavljanju poslova savjetovanja, pomoći u obradi šteta i procjeni rizika i šteta.

Prema odredbama Zakona o osiguranju čl. 237., društvo za zastupanje u osiguranju, koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju za više društava za osiguranje, mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

Također, sukladno čI. 243. istog zakona, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000.00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.