BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

PUTNO OSIGURANJE U INOZEMSTVU

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Osiguranje privatne odgovornosti
  • Osiguranje prtljage
  • Osiguranje otkaza ili prekida putovanja
  • Osiguranje putnika od posljedica nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje, za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH, daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Izračunajte cijenu putnog osiguranja u inozemstvu i provjerite akcije, popuste...

Jadransko webshop