BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregledi vozila obavljaju se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Tehnički pregledi obavljaju se na motornim i priključnim vozilima, osim na radnim strojevima.

Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

Karta stanica za tehnički pregled

Redovni tehnički pregled - rokovi obavljanja:

 • nova vozila: 24 mjeseca nakon prvog tehničkog pregleda, a nakon toga svakih 12 mjeseci. Pod novim vozilima podrazumijevaju se vozila koja nisu bila u uporabi, nisu bila registrirana i nisu starija od godine dana
 • rabljena vozila: 12 mjeseci nakon svakog pregleda
 • izuzetak su lake prikolice kod kojih se tehnički pregled obavlja svake treće godine od prvog tehničkog pregleda.

Preventivni tehnički pregled - rokovi obavljanja:

Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (svaki vozač morao bi vizualno kontrolirati svoje vozilo prije uključenja u cestovni promet) i u propisanim rokovima:

 • vozila do dvije godine starosti: svakih 12 mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci
 • vozila od dvije do sedam godina starosti: svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci
 • vozila starija od sedam godina: svaka tri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci
 • vozila za prijevoz opasnih tvari: svaka dva mjeseca od dana redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.

Redovne i preventivne tehničke preglede možete obaviti u stanicama za tehnički pregled vozila koje su pravilno razmještene po cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Pritom vrijedi pravilo da se tehnički pregled može obaviti u bilo kojoj stanici bez obzira na kojem se registracijskom području nalazite (npr., ako se vozilo iz Siska stjecajem okolnosti nalazi u Dubrovniku, tehnički pregled možete obaviti u Dubrovniku ili bilo gdje drugdje, a ne morate se vraćati u Sisak).

Visina naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisi o kategoriji vozila. Ako je Vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu i ako to učinite u roku od 10 radnih dana, ponovljeni tehnički pregled obavit će se bez ponovnog plaćanja naknade.

Ako je Vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, prvi ponovljeni EKO test u roku od 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% početnog iznosa pune naknade.

Informativni izračun cijene tehničkog pregleda

Registracija vozila

Da biste se vozilom smjeli uključiti u promet na cestama, ono mora biti tehnički ispravno, što se dokazuje tehničkim pregledom, ali mora biti i registrirano.
Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice) propisani su:

 • Zakonom o sigurnosti prometa na cestama
 • Pravilnikom o registraciji i označivanju vozila.

Prva registracija vozila mora se obaviti u policijskoj upravi, odnosno postaji na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sjedište. Uobičajeno je da pripremu svih obrazaca (ispis prometne dozvole i knjižice vozila) obavi stanica za tehnički pregled gdje se ujedno obavi prvi tehnički pregled vozila. Zatim se vlasnik sa svim pripadajućim dokumentima mora uputiti u nadležnu policijsku upravu ili postaju na provjeru i ovjeru istih. Vlasnik vozila nakon ovjere dokumenata u policiji još jednom mora doći u stanicu za tehnički pregled vozila gdje preuzima dodijeljene registarske pločice.

Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati. Svako produljenje valjanosti prometne dozvole najpovoljnije je i najbrže obaviti u stanici za tehnički pregled vozila neposredno nakon obavljenog redovnog tehničkog pregleda vozila, a sve potrebne dokumente stanica za tehnički pregled će sama dostaviti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno postaji.

Prilikom prve registracije vlasnik vozila mora stanici dati na uvid sljedeće dokumente:

 • dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl., na osnovu kojega je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila)
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (predaje se zapisnik o prethodno obavljenom tehničkom pregledu vozila)
 • osobnu iskaznicu.

Prije prve registracije i prije svakog produljenja valjanosti prometne dozvole vlasnik vozila obvezan je platiti propisana davanja. Riječ je o godišnjoj naknadi za ceste, obveznom osiguranju i godišnjoj naknadi za zaštitu okoliša. Po uplati propisanih davanja ovlašteni djelatnik smije ovjeriti prometnu dozvolu, odnosno produljiti valjanost prometne dozvole. Produljenje valjanosti prometne dozvole (registracije) ovjerava se u odgovarajuću rubriku u prometnoj dozvoli pečatom s grbom Republike Hrvatske.

Naknada za ceste

Zakonom o javnim cestama i Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta propisano je da se prilikom godišnje registracije motornih vozila i priključnih vozila plaća godišnja naknada za uporabu javnih cesta. Godišnja naknada plaća se za godinu dana unaprijed, a prihod ide županijskoj upravi za ceste (županiji u kojoj vlasnik vozila ima prebivalište). Iznos godišnje naknade propisan je u ovisnosti o nekoj tehničkoj karakteristici vozila. Tako se za osobna vozila plaća iznos u ovisnosti o obujmu motora, za teretna vozila prema najvećoj dopuštenoj masi, za autobuse prema broju sjedala, itd.
Pojedina vozila, odnosno njihovi vlasnici oslobođeni su ukupne naknade ili dijela naknade, a prema pojedinim kategorijama vozila naknada je dodatno uvećana zbog određenih tehničkih specifičnosti.